ขนมปลอดภัยสำหรับเด็ก

หลักการเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธี

หลักการเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธี

MamaExpert Team 16 August 2014

เมื่อเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารกันมากขึ้น พ่อแม่จึงควรต้องมีการดูแลในเรื่องการรับประทานของลูกอย่างใกล้ชิด เพราะขนมในอดีตจะมีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน แตกต่างกับขนมในปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเ...

ขนมปลอดภัยสำหรับเด็ก ขนมเด็ก หลักการเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธี