กินน้ำสายสะดือ

ความเชื่อเรื่องสายสะดือลูก และเก็บสายสะดือลูกรักไว้เป็นเป็นที่ระลึก

ความเชื่อเรื่องสายสะดือลูก และเก็บสายสะดือลูกรักไว้เป็นเป็นที่ระลึก

MamaExpert 10 November 2016

สายสะดือ หรือ สายรก นับเป็นสายใยรักระหว่างแม่ลูกสายสะดือ เป็นสัญลักษณ์แทนความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก นับตั้งแต่ลูกน้อยยังเป้นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ สายสะดือนั้นทำหน้าที่ส่งผ่านออกซิเจนให้ลูกน้อย ร...

วิธีเก็บสายสะดือลูก กินน้ำสายสะดือ สะดือติดเขื้อ