การได้ยินของเด็ก

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

MamaExpert Team 09 July 2012

ทารกสามารถได้ยินตั้งแต่แรกเกิด  แต่มักจะมีเด็กบางคนที่มีการบกพร่องทางการได้ยินจากสาเหตุบางประการ ปัญหาทางการได้ยินจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางการพูดและภาษาล่าช้าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินใน...

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด การได้ยินของเด็ก ตรวจหู

การได้ยินของทารก เริ่มเมื่อไหร่

การได้ยินของทารก เริ่มเมื่อไหร่

MamaExpert Team 09 July 2012

การได้ยินเป็นประสาทสัมผสอีกชนิดหนึ่งที่ลูกรักวัยขวบปีแรกใช้ค่อนข้างมาก  บางตำราบอกว่าลูกได้ยินตั้งแต่เขาอยู่ในท้องได้ 5-6 เดือนแล้ว แต่การได้ยินของเขาเป็นการรับรู้เสียงในรูปการสั่นสะเทือนผ่านวัตถุหลาย...

การได้ยิน การได้ยินของทารก การได้ยินของเด็ก