การให้รางวัลเด็ก

ชมลูกให้ถูกวิธี ช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี

ชมลูกให้ถูกวิธี ช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี

MamaExpert Team 10 September 2014

พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในสังคมไทยมักไม่ค่อยชอบชมเด็ก ส่วนใหญ่เวลาที่มาพบหมอ เมื่อต้องเล่าเรื่องของเด็กให้ฟัง สิ่งที่พูดขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆ จะเป็นเรื่องที่เด็กทำไม่ดี โดยเฉพาะพ่อแม่ในสมัยก่อน หรือในคร...

การกระตุ้นพัฒนาการ การให้คำชมเด็ก การให้รางวัลเด็ก