การเเช่แข็งอสุจิ

อสุจิแช่แข็ง มีอายุนานถึง  1000 ปี

อสุจิแช่แข็ง มีอายุนานถึง 1000 ปี

MamaExpert Team 23 February 2012

อายุของอสุจิ จากงานวิจัยพบว่าการแช่แข็งมีผลกระทบต่ออสุจิ ทั้งต่อ รูปร่าง ,เยื่อหุ้ม , acrosome , หาง ไปจนถึงระดับ DNA  อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการเกิดของทารกจากการทำ ICSI ด้วยอสุจิที่แช่แข็งไว...

การรักษาผู้มีบุตรยาก การเเช่แข็งอสุจิ อสุจิ