การเพิ่มปริมาณน้ำนมโดยไม่ใช้ยา...คุณแม่ทำได้

การเพิ่มปริมาณน้ำนมโดยไม่ใช้ยา…คุณแม่ทำได้

การเพิ่มปริมาณน้ำนมโดยไม่ใช้ยา…คุณแม่ทำได้

MamaExpert Team 21 April 2012

การเพิ่มปริมาณน้ำนมด้วยการดูแลปฏิบัติตนเอง (โดยไม่ใช้ยา) ก่อนอื่นขอเล่าความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการสร้างและการดูดน้ำนมแม่ว่า “ร่างกายของแม่จะสร้างน้ำนมขึ้นทันที เมื่อมีการดูดออกไป” หรืออาจ...

การเพิ่มน้ำนม การเพิ่มปริมาณน้ำนมโดยไม่ใช้ยา...คุณแม่ทำได้ น้ำนมออกน้อย