การเคลือบฟลูออไรด์

หลากคำถามเกี่ยวกับฟลูออไรด์

หลากคำถามเกี่ยวกับฟลูออไรด์

MamaExpert Team 18 May 2014

เป็นที่ทราบดีในกลุ่มคุณแม่ในยุคปัจจุบันว่า ต้องพาลูกไปเคลือบฟลูออไรด์กับหมอฟัน แต่บางท่านยังไม่ค่อยแน่ใจว่า เคลือบไปทำไม เคลือบเพื่ออะไร บางท่านคิดว่า เคลือบแล้ว ฟันที่ผุจะได้ไม่ผุ แต่บางท่านก็ยังไม่ท...

การดูแลฟันของทารก การเคลือบฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์สำหรับทารก