การสะอึก

ภาวะปรกติที่พบได้ในเด็กแรกเกิด

ภาวะปรกติที่พบได้ในเด็กแรกเกิด

MamaExpert Team 26 August 2012

ทารกแรกเกิด หมายถึงทารกอายุ 4 สัปดาห์หลังคลอด เป็นวัยที่มีภาวะหรือสิ่งปรกติที่ไม่พบในเด็กวัยอื่น ซึ่งภาวะปรกตินี้อาจทำให้พ่อแม่วิตกกังวลได้ บ่อยครั้งที่พ่อแม่พาทารกไปพบบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งก็ไม่ทราบ...

การกระตุก การถ่ายอุจจาระบ่อย การบิดตัว