การวัดไข้เด็ก

วัดไข้ทางไหนแม่นยำที่สุด วิธีการวัดไข้เด็กที่ถูกต้อง คนเป็นพ่อแม่ต้องรู้จริง !!!

วัดไข้ทางไหนแม่นยำที่สุด วิธีการวัดไข้เด็กที่ถูกต้อง คนเป็นพ่อแม่ต้องรู้จริง !!!

MamaExpert Team 25 November 2017

วัดไข้เด็ก ก่อนวัดไข้เด็ก ต้องรู้ว่า ไข้ในเด็กหมายถึงอุณภูมิเท่าไหร่  มีไข้ หรือ อาการตัวร้อน เป็นอาการแสดงทางการแพทย์ที่พบบ่อย มีไข้นั้น หมายถึงการที่ร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 37.4...

การวัดไข้เด็ก วิธีวัดไข้เด็กลวิธีวัดไข้ทารก อุณหภูมิเด็ก