การวัดไข้ทางปาก

วิธีวัดไข้เด็ก ที่ถูกต้อง

วิธีวัดไข้เด็ก ที่ถูกต้อง

MamaExpert Team 28 January 2013

อย่างไรเรียกว่ามีไข้ มีไข้ หรือ อาการตัวร้อน เป็นอาการแสดงทางการแพทย์ที่พบบ่อย มีไข้นั้น หมายถึงการที่ร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 37.4 องศาเซลเซียง ( อุณภูมิปกติของคนทั่วไป คือ 36.5 &nda...

การวัดไข้ทางก้น การวัดไข้ทางปาก การวัดไข้ทางหน้าฝาก