การรับประทานยาคุมกำเนิดในสตรีให้นมบุตร

การรับประทานยาคุมกำเนิดในสตรีให้นมบุตร

การรับประทานยาคุมกำเนิดในสตรีให้นมบุตร

MamaExpert Team 22 August 2012

โดยทั่วไป สตรีหลังคลอดที่ให้นมบุตรเต็มที่ จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ชั่วคราว ซึ่งหมายความว่า 1. ทารกจะต้องได้นมแม่อย่างน้อย 85% ของอาหารที่ทารกได้รับทั้งหมด และ 2. ยังไม่มีรอบเดือนมา และ 3. ทารกอา...

การรับประทานยาคุมกำเนิดในสตรีให้นมบุตร