การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

การรักษาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ที่ลูกเป็นโรคนี้มักจะเครียด รู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้พ่อแม่มีทางเลือก 3 ทาง 1. อยู่เฉยๆ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 2. ปฏิบัติกับลูกเหมือนกั...

การรักษาโรคสมาธิสั้น พัฒนาการเด็ก สมาธิสั้น