การรักษาเต้านมอุดตันด้วยเลซิติน

เลซิตินรักษา ท่อน้ำนมอุดตัน ได้ผลดีเยี่ยม

เลซิตินรักษา ท่อน้ำนมอุดตัน ได้ผลดีเยี่ยม

MamaExpert Team 10 September 2014

เลซิติน เลซิตินคืออะไร เลซิติน เป็นสารอิมัลซิฟายเอ้อร์ตัวนึง ที่ทําให้ไขมันรวมตัวกับน้ําได้เป็นเนื้อเดียวกัน ยกตัวอย่างคือน้ำสลัด น้ําส้มสายชูไม่สามารถรวมตัวกับน้ํามันพืชได้มนุษย์เราจึงค้...

White Dot การรักษาเต้านมอุดตันด้วยเลซิติน ท่อน้ำนมอุดตัน