การรักษาออทิสติก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Disorder (ADD) หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นสภาวะซึ่งมีการพูดถึงกันมาก จนทำ...

การรักษาออทิสติก สมาธิสั้น สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น