การรักษาสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

ทำความเข้าใจกับเด็กสมาธิสั้น

MamaExpert Team 23 May 2014

เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและไอคิวดีมากต่างหากค่ะ เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและ ไอคิวดีมาก แต่คำว่า สมาธิสั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเป็นแง่ลบว่า ปัญญาอ่อน ไม่สามารถจะเรียนอะไรได้...

การรักษาสมาธิสั้น ปัญญาอ่อน ออทิสติก