การพัฒนาIqเด็ก

เลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

เลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

MamaExpert Team 29 September 2014

อีคิว หรือ E.Q. ย่อมาจาก Emotional Quotient  คือ ความฉลาดทางอารมณ์ อีคิว ทุกคนต้องมี แต่จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่นพันธุกรรม สิ่งเเวดล้อม การเลี้ยงดู รวมถึง...

Eq Iq การพัฒนาEqเด็ก