การฝึกขับถ่ายให้ลูกรัก

ข้อแนะนำในการฝึกขับถ่ายให้ลูก และหัวใจสำคัญในการฝึกขับถ่ายในเด็ก

ข้อแนะนำในการฝึกขับถ่ายให้ลูก และหัวใจสำคัญในการฝึกขับถ่ายในเด็ก

MamaExpert Team 30 August 2012

ฝึกขับถ่ายให้ลูก การสอนให้ลูกรู้จักการควบคุมการขับถ่าย และสามารถใช้ห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ในการทำธุระสำคัญนี้ คุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่ต้องการเวลา และความเข้าใจ รวมถึงความอดทน ในกา...

การฝึกขับถ่ายให้ลูกรัก ฝึกลูกฉี่ พัฒนาการเด็ก