การป้องกันโนดรไวรัส

ผู้เชี่ยวชาญเผย  เชื้อโนโรไวรัส ดื้อต่อน้ำยาล้างมือ และไม่มีวัคซีน

ผู้เชี่ยวชาญเผย เชื้อโนโรไวรัส ดื้อต่อน้ำยาล้างมือ และไม่มีวัคซีน

MamaExpert 10 December 2016

สถานการณ์โรไวรัสระบาด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โนโรไวรัส ไม่ใช่ไวรัสใหม่ แต่พบมานานแ...

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โนโรไวรัส วัคซีนโนโรไวรัส