การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด

การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด  (Bacterial vaginosis )

การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด (Bacterial vaginosis )

MamaExpert Team 21 December 2012

โรค รติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด  ( Bacterial vaginosis  )  โรคติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด   (Bacterial vaginosis ) เรียกสั้นๆว่า BV คือโรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของ...

Bacterial Vaginosis การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด คันช่องคลอด.ตกขางผิดปกติ