การตรวจน้ำคร่ำ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ เจาะน้ำคร่ำ ของคุณแม่ตั้งครรภ์

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ เจาะน้ำคร่ำ ของคุณแม่ตั้งครรภ์

MamaExpert Team 07 March 2012

เจาะน้ำคร่ำ การตรวจ เจาะน้ำคร่ำ ขณะตั้งครรภ์ การเจาะน้ำคร่ำ คือ การเจาะดูดน้ำคร่ำปริมาณ 20 มิลลิลิตร ออกจากถุงน้ำคร่ำที่อยู่รอบ ๆ ตัวทารกในครรภ์ เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ ในประ...

การตรวจน้ำคร่ำ การตั้งครรภ์ ครรภ์