การตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ

ตรวจเลือดทารกอายุ 3 – 7 วันเพื่อหาโรคเอ๋อ

ตรวจเลือดทารกอายุ 3 – 7 วันเพื่อหาโรคเอ๋อ

MamaExpert Team 05 March 2012

โรคเอ๋อหรือภาวะปัญญาอ่อน เกิดจากการที่ร่างกายขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นสารสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ หรือที่เรียกว่าไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งไทรอยด์ฮอร์โมนนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทำหน้าที่คว...

การตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์