การตรวจคัดกรองโรคขณะตั้งครรภ์

การตรวจเนื้อเยื่อรก ขณะตั้งครรภ์

การตรวจเนื้อเยื่อรก ขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 01 April 2014

การตรวจเนื้อเยื่อรก การตรวจเนื้อเยื่อรกเป็นการนำเนื้อเยื่อรกมาตรวจมีความแม่นยำสูงสุดในการคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งทำได้ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ 2-3 เดือนแรก นิยมทำมากสุดช่วง 11 – 12 สัปด...

การตรวจคัดกรองโรคขณะตั้งครรภ์ การตรวจเนื้อเยื่อรก การตั้งครรภ์