การตรวจความผิดปกติหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiogram)

การตรวจความผิดปกติหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiogram)

การตรวจความผิดปกติหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiogram)

MamaExpert Team 23 February 2012

การตรวจความผิดปกติหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiogram) โรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่ง และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกเสียชีวิตหลังคลอด โดยอาจเสียชีวิตจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเล...

การตรวจความผิดปกติหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiogram) การตรวจพิเศษขณะตั้งครรภ์ โรคหัวใจในเด็ก