การซื้อเสื้อผ้าเด็ก

หลักการเลือกซื้อ และ ดูแลเสื้อผ้าเด็กอ่อน

หลักการเลือกซื้อ และ ดูแลเสื้อผ้าเด็กอ่อน

MamaExpert Team 11 July 2012

การเลือก เสื้อผ้าเด็ก โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึง ในการเลือกซื้อหรือจัดเตรียม เสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อน หรือ ลูกน้อยของคุณๆ มีดังนี้ 1. ควรเป็นเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้าย ซักล้างง่าย สามารถใช้กับเคร...

การซื้อเสื้อผ้าเด็ก ซักผ้าเด็กอย่างไร ผ้าอ้อมเด็ก