การคัเงครรภ์

ยาที่ปลอดภัยแม่ให้นมบุตรกินได้ไม่ผ่านทางน้ำนม

ยาที่ปลอดภัยแม่ให้นมบุตรกินได้ไม่ผ่านทางน้ำนม

MamaExpert Team 02 January 2012

ยาส่วนใหญ่ออกทางน้ำนมน้อยมาก เพียงไม่ถึง 1 % ของปริมาณยาที่แม่ได้รับ มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีข้อห้าม ยาพื้นๆ ที่ใช้กันส่วนใหญ่ เช่นยาแก้ไข้  แก้หวัด  แก้ไอ เป็นต้น ใ...

การคลอด การคัเงครรภ์ การให้นมลูก