การคลอดวิถีธรรมชาติ

การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดโดยวิธี “วิถีธรรมชาิติ”

การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดโดยวิธี “วิถีธรรมชาิติ”

MamaExpert Team 07 February 2012

“การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง” จะช่วยให้คุณแม่สามารถคลอดลูกได้โดยวิถีธรรมชาติได้ เพราะจะสามารถ ช่วยเหลือคุณแม่ในการใช้สัญชาตญาณ เพื่อดูแลเอาใจใส่ร่างกายของตัวเองในการคลอด ป้องกันและไม...

การคลอดธรรมชาติ การคลอดวิถีธรรมชาติ คลองท่านั่งยองยอง