กลั้นปัสสาวะขณะตั้งครรภ์

กลั้นปัสสาวะขณะตั้งครรภ์อาจแท้งได้

กลั้นปัสสาวะขณะตั้งครรภ์อาจแท้งได้

MamaExpert Team 13 August 2012

อันตรายของการกลั้นปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ นอกจากจะมีขนาดท้องที่โตขึ้นทุกวันแล้ว ยังมีพฤติกรรมที่แปลกออกไปอีกอย่างคือ จะรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อย...

กลั้นปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์