กระตุ้นพัฒนาการเด็ก8เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน และวิธีกระตุ้นพันาการอย่างเหมาะสม

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน และวิธีกระตุ้นพันาการอย่างเหมาะสม

MamaExpert Team 04 December 2011

ทารกอายุ 8 เดือน พัฒนาการเด่น “ขอไปเที่ยวด้วย” ลูกจะเริ่มมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เพราะเขาเริ่มเรียนรู้ ถึงความตื่นเต้นที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆ เขาเริ่มทำอะไรเองได้มากขึ้น แ...

พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก8เดือน กระตุ้นพัฒนาการเด็ก8เดือน