พัฒนาการทารกในครรภ์ ตลอด9 เดือน

30 May 2015
778 view
พัฒนาการทารกในครรภ์ตลอด9เดือน 

พัฒนาการทารกในครรภ์ทั้ง 9 เดือน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณแม่สัมผัสได้ในบางสิ่ง แต่ไม่อาจมองเห็นได้ทั้งหมด … มาดูกันค่ะ ลูกน้อยเราอยู่อย่างไร น่ารักรักขนาดไหน และมีพัฒนาการการเจริญเติบโดตอย่างไรบ้าง แม่ท้องต้องศึกษานะคะ