เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการคุมกำเนิดแบบธรรมชาติได้จริงหรือไม่

02 April 2015
2165 view

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่อง 100%นับเป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติที่ดีที่สุด   เป็นวงจรโดยธรรมชาติไม่ต้องการให้มีลูกถี่หรือติดกันเกินไปเพราะเด็กที่เกิดมาจะแย่งกันกินนมจนขาดอาหารได้  ซึ่งเป็นผลดีในประเทศด้อยพัฒนาในด้านการคุมกำเนิด

รอบเดือนกับการให้นมบุตร

การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว100% อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อกระบวนการ การตกไข่ของรังไข่ให้เนิ่นนานออกไป   โดยเฉลี่ยในคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมหลังคลอด  จะเริ่มมีการตกไข่ใหม่หรือเริ่มมีประจำเดือน ประมาณ 1-3  เดือน     แต่ถ้าให้นมบุตรอย่างต่อเนื่อง การเริ่มตกไข่จะยาวนานออกไป  ประมาณ 9 สัปดาห์หลังคลอด จนถึง 18 เดือน

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการคุมกำเนิดแบบธรรมชาติได้จริงหรือไม่

ทฤษฎีใช่ไม่ได้ผล100% นะคะ เพราะคุณแม่บางคนมีวงจรการตกไข่ที่แตกต่างกัน  ในที่นี้พูดถึงคุณแม่โดยส่วนใหญ่จากการเก็บเคสตัวอย่างแม่หลังคลอด   แต่ถ้าดูเฉพาะเป็นรายๆไป การคุมกำเนิดด้วยการให้นมแม่นั้น เป็นวิธีการที่เชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะ 50%  ของคุณแม่หลังคลอดที่ตั้งครรภ์ในระหว่างให้นมลูก     เพราะฉะนั้นุณแม่ให้นมบุตรควรปรึกษาสูติแพทย์ ในเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับอายุ และสุขภาพร่างกายค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง