เด็กไทยเรียน หนักที่สุดติดอันดับ 1 ของโลก

20 February 2015
171 view

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน

คำตอบที่ได้ก็คือ เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลก เด็กไทยในยุคปัจจุบัน ต้องไปโรงเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ บางคนไปก่อนด้วยซ้ำ เป็นเพราะแฟชั่นกระเเสนิยมหรือเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองขี้เกียจดูแลกันแน่ ตามหลักความเป็นจริงแล้ว 3 ปีแรกเป็นโอกาสทองที่พ่อแม่จะได้อบรม เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นกับลูกได้อย่างเต็มที่ 1000 วันแรกของเด็ก เซลล์สมองมีการพัฒนาอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่อยากสอนอะไร เพิ่มทักษะด้านไหน เป็นโอกาสทองให้รีบทำในช่วงวัยนี้ค่ะ จากสถิติของ UNESCO ที่ทำการสำรวจ ชั่วโมงการเรียนของเด็กช่วงอายุ9-13ปี ทั่วโลก เป็นที่น่าตกใจว่า กลุ่มอายุ 10และ11 ปี เด็กไทย เรียนหนักที่สุดในโลก ตามรายละเอียดนี้ค่ะ

อายุ  9  ปี เด็กไทยเรียน  1080  ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
อายุ 10  ปี เด็กไทยเรียน 1200 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 1 ของโลก
อายุ 11 ปี เด็กไทยเรียน 1200 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 1 ของโลก
อายุ 12 ปี เด็กไทยเรียน  1167ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
อายุ 13 ปี เด็กไทยเรียน  1167 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 8 ของโลก

ติด Top 10 มาทุกช่วงอายุ จำนวนชั่วโมงที่แสดงดังกล่าว เป็นเพียงชั่วโมงการเรียนอย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่รวมเวลาพิเศษอีกอย่างอื่นเข้าไปด้วย อายุ10-11 ปีเป็นช่วงที่น่าสนใจ มาดูเพื่อนบ้านที่ไทยรู้จักดีกันบ้างค่ะว่า 11 ปีเขาเรียนกี่ชั่วโมง
อายุ 11 ปี อินโดนีเซีย เรียน  1176 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
อายุ 11 ปี ฟิลิปินส์ เรียน 1060 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
อายุ 11 ปี อินเดีย เรียน 1051 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่  4 ของโลก
อายุ 11 ปี มาเลเซีย เรียน 964 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
อายุ 11 ปี เยอรมนี เรียน 862 ชม. / ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 19  ของโลก
อายุ 11 ปี จีน เรียน 771 ชม./ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 28 ของโลก
อายุ 11 ปี ญี่ปุ่นเรียน 761 ชม./ปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 30 ของโลก

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชั่วโมงการเรียนที่หนักอึ้งของเด็กไทย สวนทางกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยสิ้นเชิง เพราะจากการสำรวจระดับไอคิวเด็กไทยเมื่อปี 2554 พบว่าเมื่อดูลักษณะภาพรวมของประเทศพบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง 48.5% มีปัญหาไอคิวอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 100 ทั้งนี้มีเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ คือ ต่ำกว่า 90 ประมาณ 28.4% และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่ำกว่า 70 ถึง 6.5% เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลไม่ควรเกิน 2% เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาใหม่หรือไม่ อย่างไร คุณพ่อคุณแม่ต้องติดตามและเป็นกระบอกเสียงเพื่อลูกของเรานะคะ