การเคลื่อนของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 21 – 27

29 January 2015
202 view

ช่วงเวลานี้คุณแม่ตั้งครรภ์จะสัมผัสการดิ้นของลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างชัดเจน อาจะไม่สม่ำเสมอเนื่องทารกในครรภ์ยังมีขนาดเล็ก สูติแพทย์จะแนะนำให้นับลูกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป