เลี้ยงลูกควบคู่กับเทคโนโลยี ส่งผลต่อพัฒนาการ

11 January 2015
808 view

ตัวคุณเองหรือเปล่าที่ทำลายพัฒนาการลูก

คุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกควบคู่ไปกับ ไอแพท ทีวี รวมทั้งแอพลิเคชั่น หรือเครื่องมือสื่สารอื่นๆ คุณแม่กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าโปรแกรม แอฟต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กๆ สามรถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยได้ ที่เห็นได้บ่อยๆคือ โปรเเกรม ท่องภาษาอังกฤษ หรือนิทาน การ์ตูน การให้เด็กเรียนรู้สิ่งดังกล่าวผ่านหน้าจอเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะการเร่งเด็กมากเกินความสามารถและพัฒนาการตามวัยของเขา ทำให้เด็กเสียโอกาสการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย เพราะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการต่อยอดความสามารถด้านอื่นด้วย เช่น เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้อาจทำให้เด็กซึ่งควรได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่องขึ้น มีการเคลื่อนไหวน้อยลง การพัฒนากทางการเคลื่อนไหวน้อยลง ความคล่องตัวน้อยลง ทำให้กลายเป็นเด็กเฉื่อยชา ซึ่งหมายถึงมีความล่าช้าของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่ชอบออกกำลังกาย ไม่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวน้อย แต่การกินเท่าเดิมปัญหาที่ได้เพิ่มาอีกคือ โรคอ้วนในเด็ก นอกจากนั้นแล้ว เด็กอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานๆ ส่งผลต่อสายตาแสงจากจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลต่อสายตาและการมองเห็นของเด็กได้ นอกจากนั้นการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนานๆยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสังคมอีกด้วย ขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนหมู่มาก ทำให้วางตัวไม่ถูก กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเข้าสังคมตามมาได้

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่าเด็กที่ติดหน้าจอ มักเรียนรู้พฤติกรรมเกินเด็ก เกินวัย หรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสิ่งที่ได้เห็นจากสื่อ นำมาใช้ในชี่วิตประจำวันที่ผิดๆได้ หากเป็นไปได้ แนะนำให้ความรู้ สอนลูก ด้วยตัวของคุณแม่เองจะดีกว่า  และควรเริ่มเมื่อเด็กพร้อมจะดีที่สุด

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในเด็ก


1.เด็ก0-3 ปี ยังไม่ควรให้สัมผัสกับเทคโนโลยีดังกล่าว ควรให้เด็กได้รู้จักและเรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาล
2.เมื่อเข้าสู่วัยที่เหมาะสม ควรให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเทคโนโลยี หรือใช้เทคโนโลยีดังกล่าววันละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงเท่านั้น
3.ควรเลือกใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไอแพท แบบถนอมสายตา เนื่องจากแสงที่จ้า หรือสว่างมากๆมีผลต่อม่านตาของเด็ก ได้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง