ปัญหา ยาคุมกำเนิด “คุมไม่อยู่”

09 January 2015
3983 view

ปัญหา ยาคุมกำเนิด “คุมไม่อยู่”

การเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก บริษัทยาจึงมีการพัฒนายาเม็ดคุมกำเนิดออกมาสู่ท้องตลาดให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ แต่ก็ยังพบว่าการใช้ยาคุม แต่คุมไม่อยู่ จริงหรือที่ยาคุมไม่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า สาเหตุการใช้ยาคุมแต่คุมไม่ได้ผลนั้นเกิดจากตัวผู้รับประทานเองค่ะ รับประทานไม่ถูกวิธี และ ลืมรับประทาน ยาเม็ดคุมกำเนิดที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้จะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม คือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีทั้งแบบ 21 เม็ด 22 เม็ด 24+4 เม็ด และ 28 เม็ด ซึ่งมีวิธีการรับประทานยาที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

กลไกการทำงานของ ยาเม็ดคุมกำเนิด

การทำงานของยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด คือ ห้ามการสุกของไข่ โดยปกติแล้วผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์จะมีการไข่สุกอยู่แล้วเดือนละครั้ง เมือกินยาคุมกำเนิดจึงไม่มีการสุกของไข่จึงทำให้ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เยื่อบุของมดลูกบางไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ และทำให้มูกที่ปากมดลูกมีลักษณะเหนียวกว่าปกติและมีน้อยกว่าปกติ จึงทำให้เชื้ออสุจิไม่สามารถว่ายผ่านเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงได้ค่ะ

ชนิดของ ยาคุมกำเนิด และวิธีรับประทานที่ถูกต้อง

1.ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด ในเม็ดยาจะมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันทั้งหมด หากเริ่มรับประทานครั้งแรกแนะนำให้ทานยาเม็ดแรกในวันแรก หรือภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน และรับประทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันละ 1 เม็ดในเวลาเดียวกันของทุกวัน โดยแนะนำให้ทานช่วงก่อนนอนของทุกวันเพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา เมื่อรับประทานยาจนครบ 21 เม็ดหรือหมดแผงแล้ว ให้เว้นการรับประทานยาไป 7 วันโดยระหว่างนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีการอื่นร่วมด้วย ในช่วง 7 วันที่เว้นการรับประทานยานี้จะมีประจำเดือนมา และเมื่อครบ 7 วันแล้วให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนจะหมดหรือยังค่ะ

2. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 22 เม็ด เป็นยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนแตกต่างกัน 2 ระดับเพื่อเลียนแบบระดับฮอร์โมนในร่่างกายของเรา แต่มีวิธีการรับประทานเหมือนกันกับการรับประทานยาคุมแบบ 21 เม็ด คือ รับประทานยาจนหมดแผง และเว้นช่วงการทานไปอีก 6 วัน ค่อนเริ่มแผงต่อไปค่ะ

3. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 24+4 เม็ด ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ค่ะ จะมีเม็ดยาที่เป็นฮอร์โมนอยู่ 24 เม็ด และอีก 4 เม็ดเป็นเม็ดแป้ง วิธีการรับประทานยาก็เหมือนกันกับยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดค่ะคือ ให้รับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือน และรับประทานต่อเนื่องวันละเม็ดทุกวัน โดยเริ่มรับประทานเม็ดแรกด้วยเม็ดที่เป็นฮอร์โมน การรับประทานยาคุมแบบนี้ไม่จำเป็นต้องหยุดยา เมื่อรับประทานยาจนหมดแผงแล้วสามารถเริ่มแผงใหม่ต่อไปได้เลยและจะมีรอบเดือนมาในช่วง 4 เม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดแป้งค่ะ

4. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด เป็นยาคุมกำเนิดที่มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และอีก 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นแป้ง หรือวิตตามิน แล้วแต่ละบริษัทยาจะผลิตออกมาค่ะ การรับประทานจะคล้ายกับยาคุมแบบ 21 เม็ด แต่ใม่จำเป็นต้องเว้นช่วงการทานยา 7 วัน เมื่อทานยาคุมกำเนิดแผงแรกหมดแล้วสามารถเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ต่อได้เลยค่ะ 7เม็ดที่แถมมาคือเทคนิคการกันลืมนั่นเองค่ะ หลักการไม่มีอะไรคือทานต่อไปเรื่อยๆจนหมดแผง แล้วเรื่มแผงต่อๆไปได้เลย

ปัญหาที่คุมไม่อยู่ เพราะลืมรับประทานยา

หากคุณผู้หญิงลืมรับประทานยาคุมกำเนิดให้ปฎิบัติตามนี้นะคะ

1. กรณีลืมกิน 1 วัน ให้กิน 2 เม็ด ในวันถัดไป
2. กรณีลืมกิน 2 วัน ให้กิน 2 เม็ดในวันนั้น(ที่นึกขึ้นได้) และกินอีก 2 เม็ดในวันถัดไป
3. กรณีลืมกินเกิน 2 วัน ควรหยุดกินยาคุมกำเนิดแผงนั้นไปเลยเพราะถือว่าการคุมกำเนิดในรอบเดือนนี้ล้มเหลว เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ และให้เลือกวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ แทนไปก่อน เช่น ใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น แล้วจึงค่อยเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ในวันแรกของประจำเดือนครั้งต่อไป

ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นการคุมกำเนิดที่ไม่100% ถ้าจะให้ได้ผลสูงสุด จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการรับประทานอย่างเคร่งครัดนะคะ

 เรียบเรียงโดย : Mama Expert Editorial Team