เคล็ดลับการเลี้ยงลูก : เด็กอารมณ์ไม่ดีส่งผลต่อไอคิว ( IQ ) ได้อย่างไร

04 December 2014
3574 view

 พ่อแม่ทุกคนคาดหวังให้เป็นเด็กฉลาดและอารมณ์ดี แต่จะทำอย่างไรให้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป  มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมบ้านเราได้เปลี่ยนไป ทำให้เด็กๆยุคปัจจุบันต้องถูกฝากเลี้ยงใน สถานเลี้ยงเด็ก  Nursery  หรือโตขึ้นมาหน่อย ก็ผลักดันให้ลูกได้เรียนกวดวิชา เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการเรียน จนลืมไปว่า ทักษาะทางด้านอารมณ์ก็สำคัญมากๆเช่นกัน

พ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจคำว่าไอคิว ( IQ ) ดีแค่ไหน ?

ความฉลาด หรือที่เรียกว่า IQ  เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่ต้น ซึ่งพ่อแม่มีส่วนที่จะช่วยให้ลูกได้ใช้ความฉลาดหรือ IQ อย่างเต็มที่ โดยเสนอให้ลูกได้แสดง เรียนรู้ และใช้ความสามารถที่มีอยู่ ไม่ว่าจะด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา หรือการมีปฎิสัมพันธ์กันในครอบครัว พูดคุยกับลูก เล่นกับลูก ก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เด็กฉลาดได้แต่ทั้งนี้ ความฉลาดต้องมาคู่กับอารมณ์ดี

เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ฉลาด ทำได้ด้วยการปรับพื้นฐานทางอารมณ์

เด็กอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด วิตกกังวล หรือกลัว ก็จะไม่สามารถเรียนรู้ และใช้ความฉลาดที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่พ่อแม่ต้องพัฒนาไปทั้งสองอย่าง และควบคุมพฤติกรรมของลูก ไม่ตามใจลูกจนเกินไป เพราะหากตามใจ เมื่อลูกหงุดหงิด ก้าวร้าว ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เด็กอาจจะจบด้วยการเอาแต่ใจตัวเอง สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าฉลาดแต่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนคงจะดูไม่ดีแน่นอน

ความเชื่องโยงของอารมณ์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ 

เด็กจะอารมณ์ดีหรือไม่ เกี่ยวโยงกับพัฒนาการหลายๆ ด้านของเด็ก เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  หากเด็กมีพื้นฐานอารมณ์ดีก็จะกินได้ เล่นได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในทักษะความรู้ด้านต่างๆ ได้ดี ขณะเดียวกันเมื่อตัวเด็กพร้อม ย่อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เช่น พ่อ แม่ คุณครู ปู่ ย่า ตายาย หรือ เพื่อน เพราะการที่เด็กอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เด็กจะต้องมีอารมณ์ และทักษะทางสังคมที่ดี หรือที่เรียกว่า พัฒนาการดี เริ่มต้นจากอารมณ์ที่ดีนั่นเอง

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง