ฝึกกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน เพื่อเตรียมตัวเบ่งคลอด

16 October 2014
3010 view

แรงเบ่ง (bearing down effort or secondary power)

แรงเบ่งขณะคลอด เป็นแรงที่เกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลม โดยเมื่อส่วนนำของทารกเคลื่อนต่ำลงไปกดบริเวณพื้นเชิงกรานและทวารหนัก จะทำให้คุณแม่เกิดความรู้สึกอยากเบ่งและอยากถ่ายอุจจาระ แรงเบ่งนี้อยู่นอกอำนาจจิตใจไม่สามารถควบคุมได้ มีความสำคัญกับการก้มและการหมุนของศีรษะทารกภายในช่องเชิงกราน และยังมีความสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าของการคลอดระยะที่สองเพราะทำให้เกิดแรงดันภายในโพรงมดลูกเพิ่มขึ้นอีกถึง 3 เท่า จากแรงการหดรัดตัวของมดลูก ทำให้ส่วนนำของทารกมีการเคลื่อนต่ำลงมาอย่างรวดเร็ว ดัง นั้นถ้าแรงเบ่งดีจะช่วยทำให้ระยะที่สองของการคลอดดำเนินไปด้วยดี แต่ถ้าแรงเบ่งไม่ดีหรือมีแรงเบ่งน้อยจะทำให้ระยะที่สองของการคลอดยาวนานได้

วิธีการเบ่งที่ถูกต้อง

ขณะที่คุณแม่เจ็บครรภ์คลอด มดลูกเริ่มหดรัดตัว คุณแม่ควรหายใจเข้าลึก กลั้น และเบ่งยาว เมื่อหมดแรงเบ่งสูดหายใจเข้าลึก กลั่น และเบ่งยาวซ้ำ ขณะที่คุณแม่ออกแรงเบ่ง คุณหมอ คุณพยาบาลประจำห้องคลอดจะช่วยให้จังหวะในการเบ่ง เพื่อป้องกันปากมดลูกบวม ในการหดรัดตัวของมดลูก 1 ครั้งควรเบ่งยาวได้ 2-3 ครั้ง การเบ่งคลอดที่ถูกต้องจะทำให้ทารกเคลื่อนตัวลงมาอย่างเหมาะสม

ฝึกกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน เพื่อเตรียมตัวเบ่งคลอด

การฝึกกล้ามเนื้อหลังจะช่วยเพิ่มแรงเบ่งและเบ่งได้นานขึ้นก่อนกำหนดคลอด 2-3 เดือนควรฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง โดยวิธีดังนี้ คือ ให้นั่งลงอย่างช้าๆ เปลี่ยนท่าเป็นท่านั่งคลานโดยหัวเข่าและฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง ยันกับพื้นขณะกำลังหายใจออกให้เคลื่อนก้นและเชิงกรานมาข้างหน้าอย่างช้าๆ พร้อมๆ กับการบังคับให้กล้ามเนื้อหน้าท้องบริเวณกระเพาะหดลงโดยแขนและหัวเข่าอยู่คงที่ หลังของคุณจะโค้งนูนขึ้นมาทางด้านหลัง แล้วกลั้นในท่านั้นไว้สัก 10 วินาที จึงค่อยคลายตัวและหายใจเข้า ทำซ้ำและซ้ำอีกประมาณ 10 ครั้ง และควรฝึกทำวันละ 2 เวลา จะช่วยให้คุณมีแรงเบ่งที่ดี

การเบ่งคลอดลูกทางช่องคลอดจำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ เชิงกรานแข็งแรง เพื่อผลักดันให้ลูกคลอดออกมาได้ กล้ามเนื้อรอบเชิงกราน จะช่วยในการบีบตัวของช่องคลอดบริเวณรอบๆ ปากมดลูกและช่วยให้การบีบตัวของลำไส้ขณะจะถ่ายอุจจาระขณะตั้งครรภ์กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะอ่อนและขยายตัว การทำงานของกล้ามเนื้อในช่องเชิงกรานบีบรัดตัวตั้งแต่เดือนที่ 6 ของการตั้งครรภ์ คุณอาจจะนั่ง ยืน หรือนอนในการฝึกกล้ามเนื้อเหล่านี้ โดยพยายามทำวันละ หลายๆ หน ให้ฝึกบังคับกล้ามเนื้อช่องคลอดบีบรัดตัว โดยการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณช้องคลอดนี้จะคล้ายกับว่าช่องคลอดกำลังดูดสิ่งของเข้าสู่ภายในช่องคลอด ลองนึกภาพแล้วทำดูครั้งละ 5-10 หน ควรทำวันละ 3 เวลาค่ะ

ลองทำดูนะคะ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งใจคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติ

 

  • No tag available