พัฒนาเซลล์สมองของลูกด้วยการอ่าน

24 August 2014
628 view

มหัศจรรย์ของการอ่าน

นอกจากอาหารทางกายซึ่งได้เเก่ นมแม่ และอาหารตามวัยแล้ว ลูกยังต้องการอาหารสมอง อาหารใจ และอาหารธรรม การอ่านหนังสือเป็นการให้อาหารทั้ง 3 อย่างแก่ลูกอย่างครบถ้วน

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อายุ 6 เดือน ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5 – 15 นาที เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง ที่เกิดมา มีมาก ถึงล้านเซลล์ทำให้เกิดเส้นใยประสาทเชื่อมโยงกันและกัน การเชื่อโยงของใยประสาท มีผลต่อความฉลาดของเด้กในระยะต่อมาจนถึงวัยผู้หญ่ เเละเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของลูกได้ดีที่สุด

เมื่อลูก 6เดือน ลูกชันคอได้มั่นคงอุ้มลูกนั่งตัก ชี้ชวนให้ดูภาพและอ่านออกเสียง ชัดๆช้าๆให้ลูกฟัง หรือจะนอนอ่านด้วยกันก็ได้ สัมผัสที่อ่อนโอน น้ำเสียงที่นุ่มนวลเปี่ยมด้วยรัก พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกัน  จะส่งเสริมความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์แก่ลูกเรื่องราวที่ดีๆ จากหนังสือทำให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆทีละน้อย  ส่งเสริมเป็นพฤติกรรมที่ดีงามของตนในระยะต่อมา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างแยบยล ที่สำคัญคือการเห็นตัวอย่างที่ดีงามของพ่อแม่หรือคนรอบข้างอยู่เสมอ

เด็กปฐมวัย ชอบหนังสือที่มีรูปภาพสีสดใส ขนาดใหญ่ชัดเจน เนื้อหาไม่มาก ควรเป้นหนังสือที่เนื้อกระดาษทนทาน เปิดง่าย ไม่มีมุมคมเป็นอันตรายต่อเด็กในขวบปรเเรกชี้ชวนให้ลูกดูภาพจากหนังสือ อ่านออกเสียงช้าๆชัดๆพูดคุยกับลูกให้โอกาสลูกสัมผัส หยิบจับหนังสือหลังขวบปีแรก ลูกจะจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นเชื่มโยงภาพกับเนื้อเรื่องได้ดขึ้นอ่านออกเสียง ช้าๆชัด ให้ลูกได้เลียนเสียงตาม  หนังสือภาพที่มีคำคล้องจองทำให้ลูกจดจำได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มเดิม สามารถต่อยอดความคิด  จินตนาการและความสนุกสนานได้เมื่อเด็กโตขึ้นโดยพ่อแม่ สอดแทรกเพิ่มเติมเช่น การสอนจำนวน  สอนรูปทรงสอนสี  สอกแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตั้งคำถามสร้างจินตนาการ เป็นต้น

สละเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แต่สามารถต่อยอดพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างมหาศาล อย่าเป็นคุณแม่ที่ติดเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมนึกถึงวิธีการง่ายๆ ดังที่กล่าวมานะคะ แอดมินฝากด้วยค่ะ

 เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

บทความที่เกี่ยวข้อง