การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 5 – 6 เดือน

21 August 2014
1714 view

พัฒนาการตามวัย 

  1. ลูกสามารถแสดงอารมณ์และท่าทาง เช่นดีใจ ขัดใจ  จำหน้าพ่อแม่ได้
  2. ลูกสามารถหันตามเสียงเรียกชื่อ ส่งเสียง  สูงๆ ต่ำ
  3. ลูกสามารถคว้าของมือเดียวและสลับมือ ถือของได้
  4. ลูกสามารถพลิกคว่ำพลิกหงาย

วิธีการส่งเสริมให้ลูกทำได้

  1. คุณพ่อคุณแม่ ยิ้มแย้ม  ขณะพูดคุยโต้ตอบกับลูก เรียกชื่อลูกในทิศทางต่างๆฝึกใหลูกตอบสนองต่อเสียง
  2. คุณพ่อคุณแม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ทำอยู่กับลูก หรือพูดถึงสิ่งที่ลูกสนใจ เช่นอาบน้ำ
  3. คุณพ่อคุณแม่จัดหาของเล่นที่มีเสียง  สีสดใส ทำให้ลูกสนใจ และไขว่คว้าเล่น
  4. คุณพ่อคุณแม่จัดที่ปลอดภัยและกว้างพอให้ลูกหัดพลิกคว่ำ พลิกหงายและคืบได้ อย่างอิสระ พ่อแม่อาจใช้เสียงเรียก หรือของเล่นสีสดใส เพื่อกระตุ้นความสนใจลูกพลิกตัวหรือคืบ

 

  • No tag available

บทความที่เกี่ยวข้อง