การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 เดือน

20 August 2014
384 view

พัฒนาการตามวัย ของเด็กอายุ 1-2 เดือน

  1. ลูกสามารถยิ้มตอบ  ยิ้มทักทาย
  2. ลูกสามารถแสดงท่าดีใจ เมื่อแม่อุ้ม
  3. ลูกสามารถทำเสียงอือา สนใจฟัง และมองหาเสียง
  4. ลูกสามารถมองตามสิ่งเคลื่อนไหว
  5. ลูกสามารถชันคอท่า คว่ำ

วิธีส่งเสริมให้ลูกทำได้ตามพัฒนาการ

  1. คุณพ่อคุณแม่ อุ้มลูกหันหน้าเข้าตัวเอง ขณะนั่งพูดคุยทำเสียงโต้ตอบยิ้มแย้ม  สบตาลูกบ่อยๆ เอียงหน้าไปมา ช้าๆให้ลูกมองตามและสัมผัสลูกอย่างอ่อนโยน
  2. ขณะตื่น คุณพ่อ คุณแม่ จัดให้ลูกอยู่ในท่าคว่ำพูดคุยส่งเสียงชักชวน เขย่าของเล่นที่มีเสียงเหนือศีรษะเพื่อให้ลูกสรใจเงยหน้ามอง

 

  • No tag available

บทความที่เกี่ยวข้อง