ควรให้ลูกเริ่มโยเกริ์ตอายุเท่าไหร่

28 March 2014
956 view

คุณแม่รู้จักโยเกิร์ต
โยเกิร์ต
ผลิตภัณฑ์จากนมที่ได้ชื่อว่าดีต่อสุขภาพ แต่การทานโยเกิร์ตสำหรับเด็กยังเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกสามารถทานโยเกิร์ตได้หรือไม่ โยเกิร์ตดีกับลูกหรือไม่ และลูกอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถทานโยเกิร์ตได้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีคำแนะนำเรื่องการทานโยเกิร์ตสำหรับเด็กมาแนะนำดังนี้

โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากนม Whole Milk ประเภทหนึ่ง ซึ่งโยเกิร์ตมีประโยชน์เหมือนนมทั่วไป คือ มีแคลเซียมและโปรตีนสูง แต่สิ่งที่โยเกิร์ตพิเศษกว่านมและผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นคือ มีจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์สุขภาพที่ช่วยดูแลลำไส้และระบบขับถ่าย ที่สำคัญคือจุลินทรีย์นี้จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนในนมไปแล้วระดับหนึ่ง เมื่อเด็กทานแล้วร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาของการย่อยและการดูดซึมน้ำตาลแลคโตส เช่น เมื่อเด็กมีอาการท้องเสียจากการติดเชื้อไวรัส จะทำให้น้ำย่อยน้ำตาลแลคโตสน้อยลงโดยเด็กที่สามารถทานโยเกิร์ตได้ควรจะมีอายุตั้งแต่1 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ในเด็กที่มีอาการท้องผูกจากการขาดเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้น้อย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับยาฆ่าเชื้อในการรักษโรคบางชนิดทำให้จุลินทรีย์สุขภาพถูกทำลายไปด้วย หรือมีจุลินทรีย์น้อยตามธรรมชาติ การทานโยเกิร์ตจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อช่วยในระบบขับถ่ายของเด็กได้

โยเกิร์ตทานได้เหมือนดื่มนม

ปริมาณที่เหมาะสมดีกับสุขภาพสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไปสามารถทานโยเกิร์ตสลับกับนมชนิดน้ำในแต่ละวัน หรือในกรณีที่เด็กไม่ชอบดื่มนมชนิดน้ำก็สามารถทานโยเกิร์ตแทนได้เลย โดยสามารถทานได้วันละ 2-3 ถ้วย หรือประมาณ 240 ซีซีต่อถ้วย ซึ่งเท่ากับนมประมาณ 1 กล่อง

  • ให้ลูกเริ่มโยเกร์ตอย่างไรดี

    แต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ชอบรสชาติที่จืดและเปรี้ยว คุณพ่อคุณแม่สามารถเติมผลไม้ที่ลูกชอบลงไปได้ เช่น ส้ม สตอเบอรี่ หรือเลือกโยเกิร์ตรสผลไม้แทนได้ แต่ให้เลือกโยเกิร์ตที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกติดหวานซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โยเกิร์ตสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ปรับสูตรเพื่อสุขภาพของลูกรักอย่างที่แนะนำไปก่อนหน้านี้ว่า โยเกิร์ทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์นมประเภทหนึ่ง ที่ผลิตจากนม Whole Milk ปัจจุบันยังไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนจากนมเต็มสูตรได้
  • แต่ในปัจจุบันมีการวิจัยและผลิตโยเกิร์ตสำหรับเด็กอายุ 6เดือนขึ้นไป โดยผสมลงในอาหารเสริมสำหรับเด็ก เพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากโยเกิร์ตนอกเหนือจากสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารเสริมตามวัย ซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงนี้ ทำให้ช่วยในระบบการย่อย การดูดซึมสารอาหารประเภทน้ำตาลและโปรตีน และการขับถ่ายในเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไปแล้ว
  • นอกจากนี้ยังมีผลศึกษาถึงการใช้โยเกิร์ตรักษาอาการท้องเสียในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งพบว่า จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตช่วยทำให้ผนังลำไส้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคลำไส้ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กวัย 6 เดือนที่ผสมโยเกิร์ตได้มีการเติมจุลินทรีย์สุขภาพ บิฟิดัส ลงไปด้วย เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากจุลินทรีย์สุขภาพเหล่านี้ครับโยเกิร์ตไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์จากนมที่ดีกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังดีสำหรับเด็กด้วย ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของโยเกิร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกให้ลูกทานได้ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยของลูกให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์จากโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพของลูกรัก

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team