เส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์ ( linea nigra ) จะหายหรือไม่ ป้องกันได้อย่างไร

08 November 2017
10345 view

เส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์

เส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์ คืออะไร 

เส้นดำที่ท้อง พบได้ร้อยละ90ของคุณแม่ตั้งครรภ์ภาษาทางการเเพทย์เรียกว่า Linea Nigra เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ จึงปรากฏเส้นสีดำดังกล่าว บางคนเข้มมาก บางคนเข้มน้อยแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ระดับความเข้มข้นของเม็ดสีของผิวหนังแม่แต่ละคน นอกจากเส้นดำทีกลางท้องแล้ว อิทธิพลของงฮอรืโมนทั้งสองชนิดนี้ ยังส่งผลให้สีผิวบริเวณอื่ยๆ มีความเข้มขึ้นได้เช่นกัน ได้แก่บริเวณหัวนม คอ ขาหนีบ รักแร้ รวทถึงอวัยวะเพศของแม่ท้องด้วย 

เส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์ อันตรายหรือไม่

เส้นดำที่ท้องของแม่ตั้งครรภ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆทั้งต่อัวคุณแม่เอง รวมถึูกน้อยในครรภ์ แต่ส่วนใหญ่พบว่า ส่งผลต่อจิตใจของคุณแม่ วิตกกังวลว่าเส้นดังกล่าวจะไม่หายไปหลังจากคลอดลูกแล้ว บ้างก็เกิดความละอายต่ออสามี 

เส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์ รักษาอย่างไร

วิธีป้องกันการเกิดเส้นดำที่ท้องขณะตั้งครรภ์