หลักการตั้งชื่อ หลักการดูกาลกิณีชื่อ เพื่อมงคลชีวิต

14 January 2014
153 view
หลักการตั้งชื่อ  หลักการดูกาลกิณีชื่อ เพื่อมงคลชีวิต

เพราะชื่อเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต หลายๆคนจึงมีความเชื่อว่าชื่อนั้นมีความขลัง มีพลังบางอย่างที่จะนำพาชึวิตของเราไปในทางที่ดี รุ่งโรจน์ หรืออย่างไรขึ้นอยู่กับความหมายและตัวอักษรในชื่อเราด้วย สำหรับคนที่ต้องการตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อใหม่ แนะนำการหลักการตั้งชื่อเพท่อเป้นมงคลชีวิตตามนี้

ความหมายของตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อของคุณ

  • อักษรที่เป็นบริวารบาร คือ มีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน
  • อักษรที่เป็นอายุ คือ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน
  • อักษรที่เป็น เดช คือ วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี
  • อักษรที่เป็นศรี คือ ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี
  • อักษรที่เป็นมูละ คือ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต
  • อักษรที่เป็นอุต สาหะ คือ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง
  • อักษรที่เป็นมนตรี คือ มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น
  • อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย
คนเกิดวันอาทิตย์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันจันทร์) บุคลิกลักษณะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ใจนักเลง กล้าหาญ บางคราวก็นิ่มนวลอ่อนหวานต่อเพศตรงข้าม เปิดเผย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย ชอบผจญภัยต่อเรื่องแปลกใหม่และท้าทายอยู่เสมอ มักมีบริการห้อมล้อมมากมาย

อักษรที่เป็น “บริวาร”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “อายุ”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “เดช”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “ศรี”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “มูละ”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “มนตรี”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

คนที่เกิดวันจันทร์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันจันทร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันอังคาร) มีเสน่ห์พื้นฐานอยู่ที่ใครเห็นก็เมตตาเอ็นดู มีคนพร้อมอุปถัมภ์ มักเป็นคนมีจริตมารยาท เจรจาด้วยถ้อยคำไพเพราะ ยิ้มง่ายสดใส แต่ลึกๆ เป็นคนขี้เหงา ชอบให้คนเอาใจ ชอบเพ้อฝัน เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

อักษรที่เป็น “บริวาร”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “อายุ”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักimษรที่เป็น “เดช”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “ศรี”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “มูละ”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “มนตรี”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”หมวดสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

เด็กที่เกิดวันอังคาร

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอังคาร จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันพุธ) มีสติปัญหาดี เฉลียวฉลาด ใจแข็งไม่กลัวใคร กล้าแสดงออก มีความร้อนแรงในอารมณ์อยู่ที่ใจ มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ถ้อยคำเจรจาเป็นคนโผงผาง มักหูเบาเชื่อคนได้ง่ายและเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ลึกๆ

อักษรที่เป็น “บริวาร”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “อายุ”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “เดช”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “ศรี”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “มูละ”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “มนตรี”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ก ข ค ฆ ง

คนที่เกิดวันพุธ

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันพุธ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี) เป็นคนที่มีปากเป็นเอก เลขเป็นโท ช่างพูด ช่างเจรจา มีเสน่ห์ที่คำพูดมีไหวพริบ รู้จักเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ บางครั้งสุขุมเยือกเย็น บางครั้งแปรปรวนง่าย มักไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ อยากทำให้ได้มากยิ่งขึ้น

อักษรที่เป็น “บริวาร”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “อายุ”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “เดช”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “ศรี”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “มูละ”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “มนตรี”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”จ ฉ ช ซ ฌ ญ

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันศุกร์) เป็นคนธาตุไฟ ลักษณะนิสัยเป็นคนใจร้อน ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นใหญ่ เมื่อตัดสินใจแล้ว ยากที่ใครจะเปลี่ยนใจได้ มีความกระตือรือร้นไม่รอช้า บางครั้งหุนหันพลันแล่น แต่กลับเป็นคนมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง

อักษรที่เป็น “บริวาร”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “อายุ”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “เดช”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “ศรี”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “มูละ”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “มนตรี”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ด ต ถ ท ธ น

คนที่เกิดวันศุกร์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันศุกร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันเสาร์) เป็นคนน่าคบค้าสมาคมเป็นอย่างยิ่ง มีจิตใจงาม และสติปัญญาดี ใจคอมั่นคง มีความซื่อตรง แต่ด้วยเกิดในธาตุลม จึงเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มองโลกในแง่ดีและดีเกินไป ไร้คู่ครอง แต่มีเพื่อนมากมายรายล้อม

อักษรที่เป็น “บริวาร”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “อายุ”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “เดช”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “ศรี”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “มูละ”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “มนตรี”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ย ร ล ว

คนที่เกิดวันเสาร์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันเสาร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันอาทิตย์)  เป็นคนมีความคิดลึกซึ้ง ยากที่จะเอาใจได้ถูก ต้องรู้จักสนิทใกล้ชิดจริงๆ ไม่ชอบยุ่งกับใคร และไม่ชอบหาเรื่องใครก่อน รักสงบ รักสันโดษ จิตใจหนักแน่นมั่นคง มีความซื่อสัตย์และรักความยุติธรรม

อักษรที่เป็น “บริวาร”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “อายุ”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “เดช”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “ศรี”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “มูละ”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “มนตรี”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

เพราะชื่อเป้นสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต หลายๆคนจึงมีความเชื่อว่า ชื่อดีก้เป็นศรีแก่ตัวเรา ส่งเสริมหน้าที่การงาน และนำพาชิวิตของเราไปตามความหมายแล้ตัวอักษร และเรื่องนี้เป้นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น แล้วแต่ว่า คุณจะเชื่อหรือไม่