ลดไข้…ให้ถูกวิธี

10 December 2013
60 view

ทุกครั้งเมื่อลูกมี “ไข้” นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และหากยิ่งลูกมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลว่าลูกอาจชัก ดั้งนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อรับมือพร้อมป้องกันลูกน้อยของคุณ

วิธีลดไข้

  1. การให้ยาลดไข้ : ยาลดไข้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเด็ก คือยาพาราเซตามอล (Paracetamol)  ให้สังเกตบนฉลากยาถึงขนาดยาที่ใช้ คำนวณตามน้ำหนักตัวเด็ก โดยทั่วไปในแต่ละครั้งจะใช้ในขนาด 10 มก. ต่อน้ำหนักตัว และไม่เกินกว่า 1,000 มก. ในแต่ละครั้ง
  1. การเช็ดตัว : เป็นกระบวนการนำความร้อนออกจากร่างกาย โดยอาศัยการพาความร้อนของน้ำ ด้วยการเช็ดตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 27-37 องซาเซลเซียส ที่ไม่เกิน 40 องซาเซลเซียส จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้ระบายความร้อนได้ดี
  1. ดื่มน้ำมากๆ : กระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อชดเชยน้ำส่วนที่ร่างกายสูญเสียเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีไข้
  1. ใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย : ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนา หรือห่มผ้าหนาๆ เพราะจะทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ยาก
  1. พักผ่อนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก : ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป

บทความที่เกี่ยวข้อง