ตั้งครรภ์นอนท่าไหนดี

26 July 2012
645 view

ท่านอนตะแคงซ้ายเหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สุด โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

  • ประการแรก การนอนตะแคงซ้ายช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตตัวแม่มีความคล่องตัวมากขึ้น การกดทับของตัวมดลูกที่โตวันโตคืนต่อหลอดเลือดในช่องท้องมีเกิดขึ้นน้อยกว่าการนอนในท่าอื่นๆ
  •  ประการที่สอง เป็นผลพวงจากประการแรกก็คือ เมื่อมีการไหลเวียนของโลหิตดี ก็เลยทำให้มีเลือดของแม่ไหลเวียนไปที่รกมากขึ้น ก็เท่ากับว่าเป็นการส่งส่วยอาหารไปยังทารกได้มากขึ้น ทารกก็จะได้อาหารและสิ่งที่มีประโยชน์จากแม่มากขึ้น ขณะที่ทารกผ่องถ่ายของเสียบางอย่าง ฝากผ่านมาทางแม่ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน นี่ก็ด้วยการนอนตะแคงซ้าย
  • ประการที่สาม เมื่อการไหลเวียนของโลหิตมีมากขึ้น ในตัวแม่การไหลเวียนของโลหิตผ่านไตก็ย่อมมีมากขึ้นด้วย ซึ่งมีประโยชน์ในหลายๆ อย่างตามมา เป็นต้นว่า ร่างกายของแม่สามารถกำจัดของเสียได้มากขึ้น โดยผ่านทางไต พร้อมกันนี้ เป็นการกำจัดน้ำส่วนเกินของร่างกายได้มากขึ้นอีกด้วย หากจะสังเกตก็จะเห็นได้ว่า คุณๆ ที่กำลังตั้งครรภ์นั้น จะปัสสาวะบ่อย ก็เพราะเหตุจากไตขับน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นนั่นเอง และการนอนตะแคงซ้ายเป็นการช่วยให้ไตขับน้ำปัสสาวะมากที่สุด

ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการขับน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นก็คือ ช่วยลดอาการบวมของร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วย จะเห็นได้ว่า การนอนตะแคงซ้ายนั้น ให้ประโยชน์ทั้งต่อคุณแม่และคุณลูกในครรภ์ค่ะ