การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน

18 July 2012
785 view

 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะมีรอบเดือน

  • ในช่วงสัปดาห์แรก : ต่อมพิทูอิทารี หรือต่อมใต้สมอง ที่อยู่บริเวณใต้สมองหรือฐานของกะโหลกศีรษะด้านซ้ายบริเวณขมับมีลักษณะกลมขนาดเท่าถั่วลันเตา จะส่งสัญญาณไปยังรังไข่ให้ผลิตฮอร์โมน
  • Follicle-stimulating hormone หรือที่เราเรียกกันว่า FSH และ Luteinizing hormone หรือ LH ที่จะทำหน้าที่กระตุ้นให้ไข่ตก และเมื่อไข่สุก ก็จะปล่อยฮอรโมนเอสโตรเจนออกมา ทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้น เพื่อรองรับการฝังตัวของรังไข่
  • สัปดาห์ที่ 2 : ไข่ที่สุกเต็มที่ จะถูกปล่อยออกมาจากรังไขไปยังปลายท่อรังไข่ข้างหนึ่ง โดยที่ภายในท่อนำไข่จะมีเซลล์ขนช่วยในการพัดโบกให้ไข่เคลื่อนที่ไปยังมดลูก ขั้นตอนนี้จะกินเวลาประมาณ 2-3วัน บางคนอาจจะรู้สึกปวดท้องน้อยแปล๊บๆ
  •  สัปดาห์ที่ 3 : ระดับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนจะสูงขึ้น ของเหลวที่ปล่อยออกมาทางช่องคลอดจะข้นขึ้นและน้อยลง จนเกือบไม่มี หากมีสเปิร์มมาผสมกับไข่ระหว่างเคลื่อนไปที่ท่อรังไข่ ก็จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น จากนั้นผนังมดลูกจะเตรียมพร้อมรองรับและบำรุงไข่ที่ได้รับการผสมนั้น แต่ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมจากสเปิร์ม มันจะสลายตัวและไหลออกมาทางช่องคลอด (ปกติจะเกิดก่อนการมีประจำเดือน)ในช่วงนี้ช่องว่างในรังไข่จะเริ่มผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรนน้อยลง ช่วงนี้จะกินเวลาประมาณ 12 วัน
  • สัปดาห์ที่ 4 : เมื่อระดับฮอร์โมนลดลง ผนังในมดลูกจะหยุดการหล่อเลี้ยงและลอกตัวออกมากลายเป็นประจำเดือนในที่สุด เมื่อเกิดประจำเดือนครั้งใหม่ วงจรทั้งหมดก็จะเริ่มต้นขึ้น   ดังนั้นรอบเดือนยาวหรือสั้นจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำให้ไข่เจริญเติบโตพร้อมปฏิสนธิ  เราจึงควรจดวันแรกที่มีประจำเดือนไว้ทุกครั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการคาดคะเนวันไข่ตก คราวนี้จะได้นับรอบเดือนกันได้อย่างไม่คลาดเคลื่อนแล้ว