ด่วน!9.5แสนคนเฮ! ครม.คืนสิทธิผู้ประกันตนม.39

04 April 2017
9493 view

4 เม.ย.60 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน โดยให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพราะไม่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินประกันสังคมมีโอกาสกลับเป็นผู้ประกันตนอีกได้ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนผู้เป็นหลักประกันตน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในประกันสังคม เมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หากมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเป็นผู้ประกัน และหากผู้ประกันตนที่ขอต่ออายุขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จะสิ้นสภาพทันที  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สิ้นสภาพสูงถึง 9.5 แสนราย ทำให้กระทรวงแรงงานเสนอกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้ 

สำหรับผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่ผ่านมา 7 กรณีทั้งกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ กรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และว่างงาน

อย่างไรก็ตามหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันแล้ว มายื่นความจำนงขอกลับได้ที่สำนักงานประกันสังคม ภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังแม้ขาดส่งเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปี 54 เคยมีมาตรการดังกล่าวมาแล้วแต่มีผู้ขอยื่นใช้สิทธิ์ 5.8 หมื่นราย คิดเป็น 15% เท่านั้น จากมีผู้สิ้นสุดประกันในขณะนั้น 3.8 แสนราย