การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

09 July 2012
238 view

ทารกสามารถได้ยินตั้งแต่แรกเกิด  แต่มักจะมีเด็กบางคนที่มีการบกพร่องทางการได้ยินจากสาเหตุบางประการ ปัญหาทางการได้ยินจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางการพูดและภาษาล่าช้าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินในเด็ก จึงควรทำให้เร็ว ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อที่จะได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะก่อนอายุ 6 เดือน เพื่อรักษาฟื้นฟู ทำให้สมรรถภาพด้านการฟังและการพูดมีพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
ปัการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด,การได้ยินของเด็ก,ตรวจหู,พัฒนาการทารก,การได้ยินของเด็ก,เด็กได้ยินตอนไหน
3. มารดามีการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์
4. มีปัญหาระหว่างการคลอด แรกคลอด จำเป็นต้องอยู่ในห้องอภิบาลผู้ป่วยแรกเกิดและใช้เครื่องช่วยหายใจ
5. มีอาการตัวเหลืองจนต้องถ่ายเลือด
6. มีบุคคลในครอบครัวมีปัญหาทางการได้ยินบกพร่องหรือหูหนวกตั้งแต่กำเนิด
7. มีลักษณะที่เข้ากับโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
8. Apgar score ที่ 1 นาที = 0-4 และ 5 นาที = 0-6


การค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

การตรวจคัดกรองภาวะหูหนวกแต่แรกเกิด ใช้เครื่องตรวจการได้ยินชื่อ Automated Otoacoustic Emission (OAE) ด้วยการตรวจวัดเสียงสะท้อนจากเซลล์ในหูชั้นในการตรวจ OAE จะทำการตรวจในภาวะที่เด็กหลับ ทำง่ายรวดเร็วไม่เจ็บ ทราบผลทันที โดยใส่หูฟังเล็กๆ (Probe) ให้เด็ก จากนั้นเครื่องจะส่งเสียงเบาๆ และวัดเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานในหูชั้นในถ้ามีเสียง  Otoacoustic Emission เกิดขึ้นแสดงว่า การทำงาในหูชั้นในปกติการตรวจพบความผิดปกติได้ ตั้งแต่แรกเกิดสามารถรับการรักษา ได้ด้วยเครื่องช่วยฟัง จะทำให้มีการพูดและการใช้ภาษารวมถึง พัฒนาการของเด็กได้เป็นปกติ