เรื่องเล่าจากคุณหมอ… ตอน เจาะภารกิจเลี้ยงลูกชายให้เป็น “สุภาพบุรุษ”

03 May 2012
229 view

เจาะภารกิจเลี้ยงลูกชายให้เป็น “สุภาพบุรุษ”

เมื่อพูดถึงความเป็นสุภาพบุรุษในตัวลูกผู้ชาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมกำลังถามหาท่ามกลางยุคสมัยที่ฉาบฉวย เร่งด่วน จนอาจกลายเป็นความเห็นแก่ตัว และนำไปสู่ปัญหาที่ขาดความรับผิดชอบต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะการไม่ให้เกียรติในความเป็นคนทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ชายมักตกเป็นจำเลยต่อเรื่องดังกล่าวมากกว่าเพศอื่น ปัญหาข้างต้น นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มุมมองผ่านทีมข่าว Life and Family ว่า ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ใหญ่ในสังคมจะนิ่งนอนใจไม่ได้อีกต่อไป เพราะแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ ต้องรู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และรู้จักใช้สมองส่วนคิดในการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะทำสิ่งใด ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงวัยแต่การจะปลูกฝังในเรื่องดังกล่าวนี้ คุณหมอยอมรับว่า ยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่มาก เพราะวงจรชีวิตของคนยุคใหม่ได้กลายเป็นวงจรของเครื่องจักร เครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ยุคใหม่ส่วนใหญ่ มักเน้นไปที่ตัววัตถุ และวิชาการมากเสียจนลืมเรื่องทุนชีวิตที่จำเป็นบางอย่างของลูกไป

“พ่อแม่ส่วนหนึ่ง ไม่ค่อยได้คลุกวงในเพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ลูก รวมไปถึงความรับผิดชอบ และความให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเน้นให้ลูกเรียนอย่างเดียว แต่ไม่เน้นการซักซ้อมในเรื่องของแบบฝึกหัดชีวิตเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ เด็กจึงไม่รู้เลยว่า ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นอย่างไร การให้เกียรติคนอื่นเป็นอย่างไร” นพ.สุริยเดวกล่าวฉะนั้น เมื่อลูกมีพื้นที่ในการสร้างทักษะดังกล่าวน้อยลง เด็กรุ่นใหม่จะขาดความยับยั้งชั่งใจ คิด และวิเคราะห์ก่อนทำเรื่องต่างๆ น้อยลง นำไปสู่ปัญหาขาดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ถ้าไม่ได้รับการสอนที่ถูกต้อง เมื่อถูกสื่อร้ายๆ กระตุ้น หรือยั่วยุอารมณ์บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเรื่องเพศ เด็กจะคล้อยตามได้ง่าย

ภารกิจกระตุกต่อมสุภาพบุรุษให้ลูกชาย

การสร้างลูกให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะลูกชายให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ อาจฟังดูเป็นเรื่องยาก แต่หากเข้าใจหลักการ จากเรื่องที่เป็นนามธรรม สามารถปรับให้เป็นรูปธรรมได้ไม่ยาก โดยเทคนิค และวิธีการสอนของพ่อแม่ นพ.สุริยเดว ให้แนวทางว่า พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เริ่มจากการให้เกียรติสมาชิกครอบครัวรวมทั้งลูกๆด้วย พ่อให้เกียรติแม่ แม่ให้เกียรติพ่อ และพ่อแม่ก็ให้เกียรติลูก ซึ่งคำว่าให้เกียรตินั้น ไม่ใช่การตามใจ แต่เป็นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของลูกและเสริมเติมเต็มการให้เกียรติทุกฝ่ายให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

บทความที่เกี่ยวข้อง