เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม?

29 March 2012
105 view

เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม?

คำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมาก จริงๆ แล้วเมื่อลูกอายุ 6 เดือน เริ่มกินอาหารตามวัย (ข้าวบด) ได้แล้ว อาหารนั้นจะแทนนมได้ 1 มื้อ เมื่อลูกอายุ 1 ปี กินอาหารได้ 3 มื้อ นมจะกลายเป็นอาหารเสริมที่ลูกควรได้รับต่อไป และควรให้ลูกดื่มนมเป็นอาหารเสริมตลอดแม้จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ตาม เพราะนมเป็นอาหารที่ให้สารอาหารครบและมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะโปรตีนและแคลเซียม ซึ่งแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูก ช่วยเสริมให้กระดูกแข็งแรงตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ลูกเลิกดื่มนมแม้จะโตแล้วก็ตาม เพียงแต่ลดปริมาณลงเหลือเพียง 1-2 แก้วต่อวัน ในด้านโภชนาการ นมเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี ควรส่งเสริมให้ดื่มนมทุกกลุ่มอายุ เพื่อช่วยให้กระดูกแข็งแรง เนื้อกระดูกมีความหนาแน่น ไม่เกิดปัญหากระดูกพรุนและหักง่ายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ