ตากุ้งยิงในเด็กเล็ก

22 March 2012
1542 view

ตากุ้งยิงในเด็กเล็ก

เป็นการอักเสบของต่อมน้ำตาที่เปลือกตา มีชนิดติดเชื้อกับชนิดไม่ติดเชื้อชนิดติดเชื้อจะแบ่งเป็นแบบด้านนอกทำให้เห็นการอักเสบบริเวณเปลือกตา และแบบด้านใน ทำให้การอักเสบจะเห็นได้ชัดเมื่อปลิ้นเปลือกตาด้านในดู

การรักษา

  1. โดยการใช้ยา ให้ยาปฏิชีวนะ หยอดตาวันละ 4 ครั้ง,ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
    นั้นจะพิจารณาให้เมื่อมีการอักเสบติดเชื้อของเปลือกตาบริเวณรอบๆร่วมด้วย,
    ประคบน้ำอุ่นครั้งละ 15 นาทีวันละ 4ครั้ง,นวดเบาๆที่เปลือกตาบ่อยๆ
  2. โดยการกรีดรักษา เมื่อใช้การรักษาข้างต้นแล้วไม่หายใน 3-4 สัปดาห์ (หรือกรีดเลยแต่แรกก็ได้)
    โดยจะร่วมกับการให้ยาปฎิชีวนะหยอดตาและประคบอุ่นวันละ 4 ครั้งนาน 7 วัน

สิ่งสำคัญนอกจากการรักษาคือการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำของตากุ้งจริง เนื่องจากในเปลือกตาแต่ละข้างมีต่อมน้ำตาที่อาจอักเสบเป็นตากุ้งยิงได้มากกว่าข้างละ 40-50 ต่อม ดังนั้นจึงควรแนะนำการหลีกเลี่ยงฝุ่นหรือเชื้อโรคเข้าตาและการใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตา เพราะอาจทำให้เป็นตากุ้งยิงซ้ำได้บ่อยๆ